Sunday, January 29, 2012

Open VPN Configuration Switches

OPEN VPN Configuration File Switches

Taken From : http://openvpn.net/index.php/open-so...penvpn-21.htmlAng openVPN configuration files ay ginagamit na mapagana natin ang mga settings ng mga VPN using the Opensource program OPENVPN.Marahil napansin nyo na hindi lahat parepareho ang configuration files


Eto ang isang exmple ng configuration file
(karaniwang matatagpuan sa : openvpn\config\*.ovpn )

client
dev tun
proto udp
route-method exe
route-delay 2
pull
persist-key
ca ca.vpnreactor.crt
resolv-retry infinite
lport 53
mssfix 1400
verb 1
auth-user-pass pass.txt
reneg-sec 0
remote 68.68.108.121 123
ca ca.crt
cert key.crt
key key.key
float
mute-replay-warnings
dhcp-option DNS 4.2.2.2
dhcp-option DNS 4.2.2.1sa unang tingin ay di mo maiintindihan pero kung iisa isahin mo ay makikita mo ang mga command na ito


1 http-proxy <---- gamit na proxy na gagamitin through VPN note: (ginagamit lang po ito kapag TCP protocol ang gamit nyo
Example: http-proxy 192.40.100.20 8080

2 lport <---- Ito po ay ang local port na matatagpuan sa mismong komputer natin
Example: lport 53 (smarty) or lport 137 (globibo)

3 rport <------- ito po ay ang remote port na karaniwang bukas at ginagamit natin para kumonekta sa ISP (GLOBO at MATALINO)
Example: rport 443

4cert <---- certificate na ginagamit para sa pagkonect sa vpn server
Example: cert key.crt

5 KEY (location\name of key file) <------ public key na ginagamit sa pagkonect sa vpn server
Example:key key.key

6 auth-user-pass <------ nandito ang login credentials para makakunect sa vpn (username/password)

Example: auth-user-pass pass.txt

7 dhcp-option DNS <----Para makapaglagay ng Proxy sa ating VPN
dhcp-option DNS 8.8.8.8 <---- ( Primary DNS ) note:8.8.8.8 and 8.8.4.4 is google DNS
dhcp-option DNS 8.8.4.4 <---- ( Secondary DNS ) Ulitin lang ang command na ito para makapaglagay ng secondary DNS

8 mute-replay-warnings <---- Ito po ang pumipigil sa mga warnings para hindi ito magappear sa log ng paulit ulit nagagamit po ito sa troubleshooting

Example: mute-replay-warnings

9 remote <---- Ginagamit para kumonect sa mga servers ng VPN na napili mo isinasama dito ang port number syempre
Example remote la.vpnreactor.net 1194

10proto <---- ito ang nagsasabi kung anung protocol ang gagamitin mo (TCP or UDP)
Example: proto TCP or proto UDP

11 resolv-retry infinite <---- Ginagamit upang ulit uliting kumonect sa VPN kahit na may mali sa settings mo o kaya naman laging naddc

Example:resolv-retry infinite

12 client <---- Ito yung unang makikita mo sa first line ng config ang ginagawa ng switch na to ay sineset nya ang OPENVPN to client mode pwede rin kasi ang server at bridge mode.

Example:Client

Latest Open VPN Portable: http://www.mediafire.com/?amuvmv2djwnuld7Will be updated occasionally stay tuned

No comments:

Post a Comment